چرا باید در هلوآکادمی تدریس کنیم؟

  • دانش خود را به اشتراک می‌گذارید

به اشتراک‌گذاشتن دانش شما سبب ارتقاء سطح علمی جامعه و افزایش آگاهی عمومی می‌شود.

  • برند شخصی خود را می‌سازید

با تدریس در هلوآکادمی می‌توانید خودتان را به‌عنوان یک متخصص در جامعه کسب‌وکارها و همچنین کاربران گروه فناوری اطلاعات هلو معرفی کنید.

  • کسب درآمد می‌کنید

با توجه به پلن فروش برای کسب درآمد از تدریس در هلوآکادمی، می‌توانید درآمد خوبی داشته باشید.

فروش به‌صورت درصدی: در همکاری درصدی، درآمد به‌صورت درصدی از فروش دوره محاسبه و میزان درصد مدرس طبق توافق بین مدرس و هلوآکادمی محاسبه می‌شود.

فرآیند تدریس در هلوآکادمی

فرم دریافت اطلاعات مدرس