پلن‌های عضویت

پایه

رایگان

 • دوره ها شامل: ۱
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک

اقتصادی

۱۰۰.۰۰تومان

 • هر ماه
 • دوره ها شامل: ۳
 • قیمت عضویت ۱۵.۰۰ دلار در هر ماه است. بعد از پرداخت اولیه ، ۱۰۰ پرداخت اول شما ۱۰.۰۰ دلار هزینه خواهد داشت.
 • بهینه
 • رکورد آموخته شده
 • دوره انفرادی

حرفه ای

۲۰۰.۰۰تومان

 • دوره ها شامل: ۵
 • بهترین انتخاب
 • رکورد یادگیرنده
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره ها