محسن - محسن عارفی

محسن عارفی

درباره مدرس

 • دانش آموخته روابط عمومی و رسانه
 • تجربه 14 سال فعالیت در حوزه روابط عمومی و مشاوره
 • مدیر روابط عمومی فردا موتورز
 • مدیر روابط عمومی سامانه هوشمند املاک کیلید
 • مدیر روابط عمومی استارتاپ بیدود
 • مدیر روابط عمومی پلتفرم املاک آیهوم
 • خبرنگار و دبیر تحریریه خبرگزاری ایسنا
 • خبرنگار و نویسنده در هفته نامه تجارت فردا
 • خبرنگار و نویسنده در اقتصاد نیوز و دنیای اقتصاد
 • خبرنگار و نویسنده تکنولوژی در دیجیاتو
 • دبیر سرویس ترجمه ماهنامه دانش بنیان
 • مشاور روابط عمومی و تبلیغات برندها و استارتاپ ها (آقای املاک، کیلید، افشارموتورز، لنولا و…)
 • برگزاری نشست های خبری و کمپین های روابط عمومی
 • کتاب ها و مقالات: کتاب “Untranslatability” Revisited!: An Iranian-Based Pathology of News Translation- A Case: Iranian Students News Agency (ISNA)