پریزاد - وحید پریزاد

وحید پریزاد

درباره مدرس

  • سرپرست فنی خدمات فروش
  • کارشناسی مهندسی نرم افزار 
  • کارشناسی ارشد مدیریت
  • مدیریت کیفیت ISO10002
  • مدیریت کیفیت ISO9001
  • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  • تدوین طرح کسب و کار (بوم کسب و کار)
  • تهیه و تدوین استراتژی
  • تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی
  • 12 سال تجربه و فعالیت بصورت تخصصی در حوزه نرم افزار مالی حسابداری هلو