اطلاعات تماس:

آدرس پستی:

بزرگراه شهید مدرس، خیابان وحید دستگردی شرقی "ظفر"، بین خیابان فرید افشار و خیابان همایون، پلاک ۱۷۵ کدپستی: ۱۹۱۹۸۱۹۱۱۱

تلفن تماس:

۲۲۹۲۷۶۷۸

اطلاعات مکان:

با ما ارتباط برقرار کنید