حسن خردمندی امیری، مدرس و مشاور مالی و مالیاتی - دوره سامانه مودیان مالیاتی -

حسن خردمندی

درباره مدرس

  • کارشناس ارشد حسابداری
  • کارشناس ارشد MBA
  • مدرس دوره‌های مالیاتی
  • مشاور مالیاتی بیش از ۱۰۰ شرکت فعال صنعتی، تولیدی و بازرگانی
  • مدیر عامل مؤسسه حسابداری تراز ارقام تارادیس