آزمون دوره پیشرفته هلو APEX + گواهی‌نامه رسمی و معتبر

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کاربرانی که در حوزه کسب و کار پوشاک در حال فعالیت هستند…

1,500,000 تومان

آزمون دوره مقدماتی هلو APEX + گواهی‌نامه رسمی و معتبر

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کاربرانی که در حوزه کسب و کار پوشاک در حال فعالیت هستند…

500,000 تومان