20%
تخفیف

آزمون دوره پیشرفته هلو APEX + گواهی‌نامه رسمی و معتبر

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کاربرانی که در حوزه کسب و کار پوشاک در حال فعالیت هستند…

2,400,000 تومان
20%
تخفیف

آزمون دوره مقدماتی هلو APEX + گواهی‌نامه رسمی و معتبر

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کاربرانی که در حوزه کسب و کار پوشاک در حال فعالیت هستند…

800,000 تومان