مهدی رضایی راد - مهدی رضایی راد

مهدی رضایی راد

درباره مدرس

  • هفت سال سابقه برنامه‌نویسی با ری‌اکت و ری‌اکت نیتیو
  • سابقه کار در شرکت‌های داتین، ایوند، خدمات انفورماتیک بانک مرکزی، Devolon
  • سابقه در پروژه‌های:
     Siam, Sepam, Evand, Core Banking Dotin, Lentoparkki, Container Depot, Truescape, Museum Card, PKT money.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس